Om man vågar ta till sig kunskap ifrån Wikipedia så ska det vara "Franska flickan".

http://en.wikipedia.org/wiki/FF_/_VinterNoll2