En sak har jag inte förstått, varför har varje video en egen sektion på forumet?
Vore det inte vettigare med en sektion som heter "Videos" och där i en Sticky för varje video?
Kan jämföras med singelsektionen - vore märkligt att ha en sektion för varje enskild singel.

??