Uttrycket "En svensk tiger" åsyftar ju inte på kreaturet, det är ju en slogan som marknadsfördes under andra världskriget att inte dela med sig av nationella hemligheter till spioner, sen att den raden symboliserades av en silver/blå tiger är en annan sak.